Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

01/2006/TT-BTNMT

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ TNMT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoç

Bấm vào đây để download toàn văn