Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

124/2006/QĐ-TTg

Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Bấm vào đây để download toàn văn