Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản