Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 Quy định điều kiện về năng lực, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: