Văn bản hợp nhất số 11/QĐHN-BQP

Văn bản hợp nhất số 11/QĐHN-BQP ngày 27/12/2014 của Bộ Quốc Phòng hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản