Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản