Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC

Email In PDF.

Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản