Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản