Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản