Tuyển kế toán dự án BCC

Email In PDF.

THÔNG TIN TUYỂN KẾ TOÁN DỰ ÁN BCC TỈNH QUẢNG NAM

Ban quản lý dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (viết tắt BCC) tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 3 vị trí kế toán chuyên trách làm việc tại :
1. Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam (PPMU) (vị trí 1)
2. Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Nam Giang (DPIU) (vị trí 2)
3. Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Tây Giang (DPIU) (vị trí 3)
Kế toán cấp tỉnh và huyện sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ chung
• Chuẩn bị các chứng từ kế toán theo đúng thủ tục và quy chếchi tiêu nội bộ trong PPMU, DPIU, trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
• Đảm bảo tất cả các giao dịch tài chính trong tài khoản của dự án được thực hiện chính xác và kịp thời theo đúng quy định của nhà nước;
• Đảm bảo ghi chép sổ sách quản lý hợp đồng;
• Đảm bảo rằng tất cả các khoản chi tiêu của dự án đối với các khoản thanh toán hợp đồng được thực hiện theo các quy định và điều kiện của hợp đồng;
• Lưu trữ tất cả các chứng từ, sổ sách tài chính theo quy định của nhà nước;
• Kiểm tra tất cả các biểu mẫu kế toán được điền vào một cách chính xác trước khi trình cho Giám đốc và Kế toán trưởng ký.
• Chuẩn bị hồ sơ rút vốn cùng với các chứng từ có liên quan, bao gồm cả Báo cáo chi tiêu và gửi cho CPMU (đối với kế toán PPMU) và gửi cho PPMU (đối với kế toán DPIU) hoàn ngân vào tài khoản của đơn vị.
• Lập hoàn thiện và lưu trữ các kiểm soát chi của kho bạc cho mỗi lần thanh toán.
• Nhập dữ liệu vào hệ thống kế toán trên máy vi tính.
• Đảm bảo an toàn cho tất cả các hồ sơ tài chính của dự án,không được phép mang hồ sơ chứng từ gốc ra khỏi văn phòng
• Làm việc với kiểm toán độc lập của dự án.
• Thực hiện việc chuẩn bị và điều chỉnh ngân sách theo yêu cầu của Giám đốc .
• Hỗ trợ Giám đốc và Kế toán trưởng chuẩn bị giám sát và kiểm soát ngân sách.
• Bảo trì các tài sản của Văn phòngvà tham gia vào quá trình kiểm kê định kỳ tình trạng tài sản của dự án.
• Tham mưu cho Giám đốc và Kế toán trưởng kịp thời về các vấn đề có liên quan đến quản lý tài chính dự án.

Nhiệm vụ hàng tháng
• Theo dõi dòng tiền trong tài khoản của dự án, bao gồm cả việc đối chiếu (reconciliation và đảm bảo tính phù hợp giữa số liệu trên sổ sách kế toán và số liệu của các tài khoản ngân hàng.
• Chuẩn bị các báo cáo tài chính hàng tháng/ hàng quý cho cấp trên Thực hiện kiểm soát ngân sách hàng tháng và chuẩn bị các báo cáo quản lý hợp đồng hàng tháng.
• Rà soát tất cả các khoản tạm ứng vượt quá hạn, và các khoản nợ, và báo cáo bất kỳ sự sai lệch nào từ các thỏa thuận với Giám đốc và Kế toán trưởng
• Thực hiện việc đối chiếu hàng tháng các tài khoản của DPIU với các tài khoản của PPMU.
Nhiệm vụ hàng năm
• Giám sát việc đóng tài khoản.
• Thực hiện các điều chỉnh cuối năm cần thiết, và giám sát việc chuyển giao số dư các tài khoản đang hoạt động sang năm sau.
• Làm việc với kiểm toán độc lập liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo thỏa thuận kiểm toán.
• Chuẩn bị các báo cáo tài chính kế toán hàng năm.
• Chuẩn bị ngân sách hàng năm phục vụ việc thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm
• Trình độ yêu cầu:
● Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc liên quan; có trình độ trung cấp trở lên ;
• Ưu tiên người có kinh nghiệm về tài chính hoặc/và kế toán trong các dự án ODA;
• Ưu tiên người thường trú tại địa phương .
• Ưu tiên người có kinh nghiệm về tài chính hoặc/và kế toán trong các dự án ODA;
• Có kĩ năng tổ chức và am hiểm các thủ tục hànhchính;
•  Có chuyên môn sâu về tài chính và am hiểu về thủ tục kế toán;
• Có khả năng làm việc trong môi trường đa dạng và xây dựng được mối quan hệ công việc hài hòa và hiệu quả trong cơ quan và bên ngoài;
• Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (word,excel...) và phần mềm kế toán; có khả năng soạn thảo văn bản tốt;
• Có khả năng giao tiếp tốt với nhiều đối tượng khác nhau;
• Hạn nộp hồ sơ xin việc: Từ ngày 19/5/2015 đến hết ngày 29/5/2015
• Địa điểm nhận hồ sơ:
+ Vị trí 1 : Ban quản lý Dự án BCC - Tầng 2, nhà B, số 18 đường Lê Lợi, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
+ Vị trí 2 : Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Nam Giang (phòng TN&MT huyện Nam Giang)
+ Vị trí 3 : Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Tây Giang (phòng TN&MT huyện Tây Giang)
Thông tin chi tiết có liên quan xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Mỹ Ánh, kế toán chuyên trách PPMU Quảng Nam (ĐT: 0972 035 040) hoặc ông Nguyễn Văn An, Điều phối viên dự án (ĐT: 0975 360 929)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: