Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản