Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản