Chỉ thị số 13/CT-TTg

Email In PDF.

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: