Quyết định số 2031/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: