Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND

Email In PDF.

Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản