Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Họp triển khai thực hiện Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Email In PDF.

Ngày 18/8/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp tổ công tác hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Tham gia cuộc họp có chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu, Chủ trì, PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Chủ đầu tư).

Copy of WP 20150818 001Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo BQL Khu KTM Chu Lai báo cáo tóm tắt tình hình đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương tham gia ý kiến. Chủ tịch UBND tỉnh - Đinh Văn Thu kết luận một số nội dung cần tập trung có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường:
+ Đối với diện tích 985 ha Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai kiểm tra rà soát, phần diện tích đã đo đạc trước đây báo cáo Sở TN&MT chỉ đạo hướng dẫn việc chỉnh lý biến động, không tổ chức đo đạc mới.
+ Việc thu hồi đất gắn kết chuyển tiếp của các dự án trước đây, cho nên thực hiện theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
+ Việc xác định giá đất cụ thể, cơ chế vận hành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC giao cho Sở TN&MT phối hợp với BQL Khu KTM Chu Lai và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế đặc thù đối với Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.
+ Nhân lực thực hiện công tác bồi thường giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai thực hiện. Nếu thiếu nhân lực đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo các Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC.
+ Về QH, KHSD đất: Nếu dự án này chưa có trong QH, KHSD đất đến năm 2020 thì đề nghị bổ sung đưa vào QHSD đất, đồng thời đưa vào KHSD đất hàng năm để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định./.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: