Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Kiểm tra thực tế khu vực đề nghị bổ sung vào quy hoạch sân golf trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 22/8/2015, Đoàn công tác Liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng với UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế và họp bàn về bổ sung quy hoạch sân golf Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Đoàn công tác TW có Ông Bùi Tất Thắng - Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, cùng các vụ, cục của các Bộ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ VHTT&DL. Về phía tỉnh Quảng Nam có Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên, Ban quản lý Khu KTM Chu Lai, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Đại diện nhà đầu tư) và đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, VHTT&DL.

Copy of WP 20150822 08 42 43 ProSau khi đi kiểm tra thực tế địa điểm và UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch và đề nghị bổ sung quy hoạch các dự án sân golf trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau đó Đoàn công tác TW đề nghị địa phương làm rõ một số nội dung, trong đó có một số nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai cần phải kiểm tra, rà soát lại, cụ thể như sau: Chỉ tiêu sử dụng đất trong QH, KHSD đất của tỉnh, huyện; diện tích đất liên quan đến Dự án trồng rừng phòng hộ ven biển (vốn đầu tư của Chính phủ Nhật); sự phù hợp với Dự án sắp xếp dân cư ven biển; nhiệm vụ lập quy hoạch ven biển; đây là dự án sử dụng đất có yếu tố vốn nước ngoài (liên quan đến Quốc phòng, an ninh); .v.v.
Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn công tác, Ông Bùi Tất Thắng kết luận một số nội dụng:
- Xác định lại tên gọi của Dự án sân golf, tính cấp thiết của Dự án đầu tư;
- Phải điều chỉnh, bổ sung vào QH, KHSD đất của tỉnh, huyện, đồng thời phải phù hợp với Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
- Đánh giá tác động của Dự án đến kinh tế, xã hội và môi trường trong vùng bị ảnh hưởng của Dự án;
- Năng lực của nhà đầu tư: kinh phí, kinh nghiệm, xác định nhà đầu tư chính và các cổ đông phải có cam kết về khả năng cung cấp vốn;
- Về công tác GPMB&TĐC: Xác định cụ thể bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng, loại đất, diện tích, phải có phương án tái định cư và di dời mồ mã;
- Khi cấp phép cho Nhà đầu tư cần lưu ý phải đảm bảo cự ly từ ranh giới Dự án đến bờ biển sao cho giữ được không gian cho bãi biển;
- Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND tỉnh hoàn chỉnh Dự án, trình Bộ KH&ĐT lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung vào quy hoạch ./.

Nguyễn Cao Sang


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: