Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 Ban hành Quy định về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản