Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Quyết định số 1537/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản