Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Huyện Thăng Bình: Thông qua Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập KHSD đất năm 2016

Email In PDF.

Chiều ngày 01/10/2015, UBND huyện Thăng Bình tổ chức cuộc họp Thông qua Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập KHSD đất năm 2016 của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh có đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai; về phía huyện có ông Phan Công Vỹ - Bí thư huyện ủy; ông Hồng Quốc Cường – Chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng các PCT UBND huyện, Lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Thăng Bình, đại điện các đơn vị tư vấn (Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam).

Copy of WP 20151001 002Tại cuộc họp đã nghe đại diện Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam báo cáo tóm tắt nội dung Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập KHSD đất năm 2016 của huyện Thăng Bình; Các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo các đại biểu tham dự, ý kiến giải trình của Phòng TN&MT huyện và đơn vị tư vấn. Ông Hồng Quốc Cường – Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung chính:
- Về căn cứ pháp lý để thực hiện Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2016 cần bám sát vào chỉ tiêu phân bổ QHSD đất cho huyện Thăng Bình theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013, Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt QHSD đất đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của huyện lần thứ XX, có quy hoạch vùng đông, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới để tránh chồng chéo mâu thuẫn;
- Đề nghị xem lại số liệu biến động tăng về diện tích tự nhiên của huyện Thăng Bình, trong thuyết minh cần làm rõ nội dung này, xem lại diện tích biến động về đất lúa, đất trồng cây lâu năm.
- Bổ sung các dự án đã có chủ trương của tỉnh, của Bộ, các dự án trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, kết cấu hạ tầng, quy hoạch nông thôn mới, dự án kinh tế của địa phương, một số dự án phát triển du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, các dự án an ninh, quốc phòng...
- Đề nghị Phòng TN&MT huyện phối hợp với đơn vị tư vấn, Ban quản lý Khu KTM Chu Lai và Chi cục Lâm nghiệp kiểm tra rà soát lại quy hoạch 03 loại rừng, các dự án do Ban KTM Chu Lai làm chủ đầu tư để khớp nối cho phù hợp, nhất là các dự án đầu tư trung hạn.
- UBND các xã, thị trấn tham gia kỹ báo cáo điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2016 và gửi ý kiến bằng văn bản về Phòng TN&MT huyện trước ngày 8/10/2015.
- Đề nghị Phòng TN&MT phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại báo cáo điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2016 của huyện Thăng Bình để thông qua thường trực HĐND huyện trước khi gửi cho Hội đồng Thẩm định QH, KHSD đất tỉnh trước ngày 15/10/2015./.

Nguyễn Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: