Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 3605/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản