Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Email In PDF.

Sáng ngày 21/10/2015, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Thường trực Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND, các ngành liên quan, lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính – xây dựng của 13 xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín (đơn vị trúng thầu).

Copy of IMG 3150Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín báo cáo Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My, cùng ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Đồng chí Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện – Chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung chính cần tập trung:
- Công ty TNHH tư vấn quy hoạch Quảng Tín: Tiếp tục cập nhật, rà soát các ý kiến đề nghị, định hướng của lãnh đạo, các ngành và địa phương; rà soát lại địa chỉ đã có, yêu cầu đảm bảo tính chính xác về diện tích, loại đất, địa danh, vị trí; tiếp tục đánh giá bổ sung hiệu quả sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 2015; dựa vào định hướng phát triển của huyện: Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết chuyên đề gắn liền với sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới,... trên cơ sở đó để có sự làm việc thống nhất với đơn vị được giao chủ đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- UBND các xã, thị trấn: Ngoài những góp ý tại Hội nghị này, tiếp tục đóng góp ý kiến gửi phòng TN&MT huyện tổng hợp (chậm nhất đến hết ngày 22/10/15).
- Các đơn vị có liên quan: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch: Hỗ trợ cung cấp thông tin về giao thông, đầu tư vốn trung hạn.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, cùng với các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch; tham mưu danh mục đầu tư 2016 để tham mưu trình kế hoạch sử dụng đất gửi tỉnh trước ngày 30/10/2015; xác định phân kỳ lại lộ trình, yêu cầu trong định hướng phát triển để đưa vào quy hoạch đảm bảo tính phát triển và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 theo đúng quy định tại Thông tư 29; tổ chức công bố quy hoạch, tổ chức thực hiện, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bắc Trà My.

Hoàng Vân Lĩnh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: