Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: