Thông tư 48/2015/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ .

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: