Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Chỉ thị số 24/CT-UBND

Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 19/10/2015 Về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản