Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Nước

Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về tài nguyên nước.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản