Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bấm vào đây để tải toàn văn bản