Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản