Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.0000.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản