Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 64/2015/TT-BTN MT

Thông tư 64/2015/TT-BTN MT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Bấm vào đây để tải văn bản: TT_64-QCVN

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: