Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 67/2015/TT-BTNMT

Thông tư 67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

QCVN 10-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Bấm vào đây để tải: TT_67-QCVN

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: