Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 76/2015/TT-BTNMT

Thông tư 76/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

QCVN 10-MT: 2015/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Bấm vào đây để tải: TT_76-QCVN

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: