Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Thông tư 77/2015/TT-BTNMT

Thông tư 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

QCVN 11-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.

Bấm vào đây để tải: Thông tư_77-QCVN11.docx

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: