Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Kế hoạch 07/KH-STP

Kế hoạch 07/KH-STP ngày 17/02/2016 của Sở Tư pháp về triển khai, thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016.

Bấm vào đây để tải:   07-Kh-STP.pdf