Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

TTLT 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC

TTLT 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

Tài về: 12-2016-TTLT-BTNMT-BTC