Thông tư 11/2016/TT-BTNMT

Email In PDF.

Thông tư 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000.

Tải về: 11/2016/TT-BTNMT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: