Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Bấm vào đây để download toàn văn