Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Quyết định số 1681/QĐ-TTg

Email In PDF.

Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: