Thông tư liên tịch số 12/2016 /TTLT-BTNMT-BTC

Email In PDF.

Thông tư liên tịch số 12/2016 /TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: