Quyết định số 3323/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào bên dưới để tải toàn văn bản:

1/ Quyết định.

2/ Danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.