Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

12/2007/TTLT-BTNMT-BNV

Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007 của Bộ TN&MT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ

Bấm vào đây để download toàn văn