Vai trò của Rừng đối với Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 18 - 20/10/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng Chương trình quốc tế - Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ (USFS), tổ chức Hội thảo "Vai trò của Rừng đối với Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu". Tham dự có các tổ chức quốc tế: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID); Trung tâm Nghiên cứu nông lâm quốc tế (ICRAFT); Công ty tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan bảo vệ rừng và quản lý tài nguyên (ECODIT); Đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi Cục Kiểm Lâm 02 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (Quảng Nam); Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa thiên Huế).

92358 IMG 1318Thông qua Hội thảo, USFS và ICRAF hy vọng sẽ gặp gỡ với lãnh đạo và các cán bộ liên quan để cùng thảo luận biện pháp cụ thể hóa những nội dung và ý tưởng đã trao đổi, giới thiệu với Việt Nam quan điểm quốc tế về cách tiếp cận quy hoạch cấp độ cảnh quan/hệ sinh thái cho hoạt động quản lý rừng; đồng thời làm rõ những nội dung hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu mà USFS có thể cung cấp.
Đây là hoạt động khởi động mong muốn hỗ trợ kỹ thuật với sự tham gia của ICRAFT song song với quá trình USAID Việt Nam mong muốn xây dựng chương trình hoạt động trong 5 năm với trọng tâm ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Rích Đài Phôn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: