Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Nghị định số 123/2016/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 Qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: