Họp đánh giá công đoàn Sở TN&MT cuối năm 2016

Email In PDF.

Ngày 10/11/2016, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp BCH Công đoàn mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn Sở trong năm 2016, đề ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Tham dự cuộc họp có sự hiện diện của ông Trần Thanh Hà – Chủ tịch Công đoàn – chủ trì, các ủy viên BCH Công đoàn, tổ trưởng và tổ phó các tổ công đoàn.

Copy of image00t1Thay mặt BCH Công đoàn Sở, ông Nguyễn Viết Thuận – Phó Chủ tịch Công đoàn đã trình bày một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Phong trào thi đua trong năm 2016 do Công đoàn phát động đã đem lại hiệu quả cao đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với những thành tích đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên đặc biệt có sự hỗ trợ của lãnh đạo các phòng, đơn vị về nhiều mặt.
Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên và cùng thảo luận các vấn đề tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình hoạt động Công đoàn trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Ban chấp hành công đoàn đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:
1. Xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2021.
2. Tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", phong trào "2 giỏi", phong trào "Xây dựng cơ quan văn hoá và Ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", gắn với cuộc vận động xây dựng người CB,CC,VC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu".
3. Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các ngày lễ truyền thống trong năm nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
4. Vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong đơn vị.
5. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến CBCCVC; tham gia tích cực công tác quản lý cơ quan, đơn vị; làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC. Tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời đối với cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn.
6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong đơn vị; tăng cường các hoạt động TDTT-VHVN, giao lưu, tham quan dã ngoại thông qua các ngày lễ trong năm; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 phù hợp với cơ sở dựa trên nội dung các đợt phát động thi đua của Ban Thường vụ CĐVC.
7. Triển khai thực hiện tốt Chương trình kế hoạch công tác và tham gia tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động năm 2017.
8. Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổng kết Cơ quan có đời sống Văn hoá tốt, tổng kết công tác thi đua khen thưởng; Hội nghị CBCC và phát động phong trào thi đua năm 2017; Tổng kết công tác chuyên môn của ngành năm 2017, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017.
Để làm tốt những nhiệm vụ trong thời gian đến ông Trần Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn đã yêu cầu các tổ Công đoàn phối hợp chặt chẽ nhằm thống nhất chương trình hành động và đề ra các biện pháp thiết thực, hiệu quả nhất, đồng thời vận động tất cả đoàn viên Công đoàn cùng nhau ra sức phấn đấu, đồng lòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công đoàn Sở.

Hải Tín


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: