Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Hội nghị Công chức Chi cục Quản lý đất đai năm 2017

Email In PDF.

Ngày 09/12/2016, tại Chi cục Quản lý đất đai, Ông Phạm Bê chủ trì Hội nghị Công chức Chi cục Quản lý đất đai năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ông Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng Sở TN &MT cùng toàn thể công chức, người lao động Chi cục Quản lý đất đai. Tại Hội nghị đã nghe đại diện Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai báo cáo Kết quả thực hiện công tác chuyên môn 01 năm của Chi cục QLĐĐ, báo cáo góp ý quy chế dân chủ của Sở TN&MT, quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục QLĐĐ và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, nêu ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục và ý kiến tham luận của các thành viên dự họp, ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Văn Anh - Chánh Văn phòng Sở; Ông Phạm Bê Chi cục Trưởng Chi cục QLĐĐ kết luận một số nội dung chính như sau:

Copy of IMG20161209081252
1. Đề nghị Công chức, người lao động Chi cục Quản lý đất đai nâng cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng trong năm 2016 như dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn; Tập trung cho công tác điều chỉnh QHSD đất tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, kế hoạch 5 năm kỳ cuối (2016-2020); KHSD đất cấp huyện năm 2017, trên cơ sở kết quả Họp của HĐND tỉnh thông qua các danh mục, công trình, dự án, sớm có văn bản gửi đến các địa phương để bổ sung, hoàn thành để tổ chức họp thông qua Hội đồng QH, KHSD đất tỉnh; tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các phương án xác định giá đất cụ thể, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công tác đo đạc và bản đồ.
2. Đề tài khoa học, đề nghị hàng tháng tổ chức họp Ban Chủ nhiệm đề tài để họp bàn công tác chuyên môn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đáp ứng theo yêu cầu đề ra và hoàn thành trong năm 2017.
3. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, tập trung cho công tác thanh quyết toán năm 2016, đề nghị Phòng Tổng hợp nghiên cứu về việc thực hiện hợp đồng phần mềm dữ liệu hồ sơ tại cơ quan.
4.Thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng, thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Ngọc Hiếu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: