Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Hội nghị viên chức và người lao động văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam

Email In PDF.

Căn cứ Điều 5, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hội nghị viên chức và người lao động năm 2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam được tổ chức ngày 12/12/2016, tại Hội trường Văn phòng Đăng ký.
Hội nghị có mặt 38/38 cán bộ, viên chức và người lao động, về phía Lãnh đạo sở có Đồng chí Trần Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám Sở; Đồng chí Trần Văn Anh – Chánh Văn phòng Sở.

Copy of image001vt

Hội nghị thống nhất cao các nội dung 06 Báo cáo đã được nêu, đồng thời tiến hành đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và thảo luận, bàn biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2017.
Hội nghị còn thống nhất biểu quyết các nội dung thực hiện trong năm 2017 như sau:
1. 100% viên chức và người lao động quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước;
2. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017;
3. 100% viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
4. 100% nữ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt tinh thần Nghị Quyết số 11/NQ-TW; Phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào "2 giỏi - giỏi việc nước, đảm việc nhà";
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; sử dụng có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai;
6. 100% viên chức và người lao động thực hiện đúng Luật Viên chức, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
7. Nghiêm túc triển khai chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
8. Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt; Cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh Xuất sắc; Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc;
9. 100% Viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, công tác nuôi mẹ Việt Nam Anh hùng, công tác kết nghĩa và các công tác xã hội khác;
10. Hưởng ứng tích cực và tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do cấp trên phát động;
11. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;
12. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn "Cơ quan có đời sống văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả và chất lượng" theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; Xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ.
Với tinh thần đoàn kết thống nhất, vượt khó, phát huy tính năng động sáng tạo của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

Văn Thương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: