Quản lý tổng hợp sông Vu Gia- Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Email In PDF.

Sáng ngày 21/12, tại thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ Ký kết Thỏa thuận phối hợp giữa tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng, với sự tham gia của Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành bố Đà Nẵng và Ông Lê Trí Thanh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các Sở, ngành của 2 địa phương.

Copy of Ky ket 1
Bản thỏa thuận ký kết gồm 3 nội dung chính: Tăng cường phối hợp giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, giữa các ban, ngành và các bên liên quan để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam-Đà Nẵng; Chia sẻ thông tin, khuyến khích hợp tác giữa các bên liên quan; Thiết lập thử nghiệm một thể chế liên tỉnh - thành phố để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng, theo tinh thần phối hợp giải quyết linh hoạt, trong đó vấn đề dân sinh được đặt lên hàng đầu.
Về kế hoạch trong thời gian đến, Sáu tháng đầu năm 2017, phía Đà nẵng sẽ chịu trách nhiệm là Trưởng ban điều phối lâm thời để tổ chức các nội dung phối hợp. Sáu tháng cuối năm 2017 sẽ có cuộc họp sơ kết đánh giá, đồng thời Trưởng ban sẽ do Quảng nam đảm nhận.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo tập trung việc thiết lập tổ chức Ban điều phối, tổ tư vấn kỹ thuật cho Ban điều phối và Quy chế làm việc của Ban để hoạt động được hiệu quả và rõ rệt.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: