Xét duyệt đề cương đề tài phục hồi và bảo tồn Rùa biển tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Email In PDF.

Ngày 19/12/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng cấp tỉnh xét duyệt Đề cương Đề tài "Phục hồi và bảo tồn rùa biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm". Đề tài do KS. Nguyễn Văn Vũ làm chủ nhiệm. Mục tiêu Đề tài là hệ thống được cơ sở khoa học phục vụ cho hoạt động phục hồi và bảo tồn Rùa biển tại Cù Lao Chàm, đồng thời nghiên cứu chuyển giao công nghệ chuyển vị trí trứng Rùa biển từ Vườn Quốc Gia Côn Đảo về Cù Lao Chàm, nhằm tăng cường nguồn con non cho địa phương.

Copy of DSCF6307Rùa biển là sinh vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao và đang được quan tâm bảo vệ trên quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, rùa biển được nằm trong sách đỏ và đang được chăm sóc với nhiều chương trình phục hồi và bảo tồn. Nhiều khu bảo tồn và địa phương đã và đang thành công trong việc gìn giữ các loài động vật cổ, quý báu này như Vườn Quốc gia Côn Đảo, Núi Chúa, Khu Bảo tồn biển Hòn Cau...Tại nơi đây hàng năm, rùa biển đã trở về đẻ trứng, duy trì nòi giống và ngày càng phát triển. Tại Cù Lao Chàm cũng vậy, rùa biển đã và đang thỉnh thoảng được bắt gặp quay về cùng với quá trình xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của toàn cộng đồng trong đó nhà quản lý, doanh nghiệp, khoa học và người dân trong sự nghiệp bảo vệ Rùa biển, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã đề xuất bổ sung trong năm 2016 đề tài phục hồi và bảo tồn Rùa biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Các thành viên Hội đồng đều nhất trí thông qua Đề cương. Đề tài thành công cũng sẽ hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý phục hồi và bảo tồn Rùa biển tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Quảng Nam, hỗ trợ cho bảo vệ nguồn lợi, tài nguyên môi trường và phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhất là du lịch sinh thái tại Hội An.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: