Góp ý quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển

Email In PDF.

Sáng ngày 03/1/2017, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp góp ý về quy chế tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Quy chế do Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trực thuộc UBND thành phố Hội An phối hợp với các ngành liên quan biên soạn.
Việc xây dựng, ban hành quy chế về tổ chức và quản lý các hoạt động du lịch, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An nhằm cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và tổ chức các hoạt dộng du lịch du lịch trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phù hợp với quy định của Nhà nước, điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện thống nhất về công tác quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo công tác bảo tồn tài nguyên, môi trường, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, làm cơ sở để kiểm tra thực hiện pháp luật trong việc quản lý, bảo tồn thiên nhiên và tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hội An.
Các đại biểu tham dự cuộc họp đã có những ý kiến đóng góp chi tiết cụ thể cho việc hoàn thiện quy chế bao gồm 42 ý kiến góp ý. Các ý kiến tập trung về: áp dụng các văn bản pháp luật có liên quan còn hiện hành, cách hành văn của quy chế, giải thích, bổ sung các từ ngữ, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm ...
Thay mặt Ban soạn thảo, Ban quản lý Khu bảo tổn biển Cù Lao Chàm sẽ tiếp thu, hoàn thiện quy chế trình UBND thành phố Hội An gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: