Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Môi trường

2119/UBND-KTN

Công văn 2119/UBND-KTN ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Kiểm tra việc ô nhiễm môi trường tại khu vực Trà Sung, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh

Bấm vào đây để download toàn văn